Tư thế đầu của bệnh nhân sau mổ dịch kính võng mạc- BS. Nguyễn Như Quân