Tin tức hoạt động

Đặc điểm lâm sàng và điều trị chấn thương nhãn cầu tại BVTW Huế

03/01/2022

Đối tượng nghiên cứu:          Gồm 94 bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán là chấn thương nhãn cầu từ tháng 4/2000 đến tháng 2/2001.          Kết quả nghiên cứu: –        Về đặc điểm lâm sàng: Đa số gặp ở nam giới (nam/nữ»3,27/1). Nguyên nhân …

Tạp chí Nhãn Khoa Việt Nam

Đặc điểm lâm sàng và điều trị chấn thương nhãn cầu tại BVTW Huế

03/01/2022

Đối tượng nghiên cứu:          Gồm 94 bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán là chấn thương nhãn cầu từ tháng 4/2000 đến tháng 2/2001.          Kết quả nghiên cứu: –        Về đặc điểm lâm sàng: Đa số gặp ở nam giới (nam/nữ»3,27/1). Nguyên nhân …

Chi hội nhãn khoa


Chi hội Nhãn Khoa Thái Bình


Chi hội Nhãn Khoa Tp. HCM


Chi hội Nhãn Khoa Lâm Đồng


Chi hội Nhãn Khoa Huế


Chi hội Nhãn Khoa Đà Nẵng